Общи условия

В сила от 20.05.2018г.
 
 
Общи условия, гаранционни условия, процедурата по Защита на личните ви данни и политиката ни за събиране на Бисквитки "Cookies"
 
 
Общи условия за политика за кукита Cookies (бисквитки) може да прочетете тук:
 
 
 
Общи условия за политика за защита на лични данни може да прочетете тук:
 
 
 
Гаранционните условия са описани тук:
 
 
 
Условията описани в страниците гаранционни условия, процедурата по Защита на личните ви данни и политиката ни за събиране на Бисквитки "Cookies" са неразделна част от тези Общи условия.
 
 
Общи условия
 
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, гаранционни условия, политика на Cookies(бисквитки) и политиката за защита на лични данни преди да използвате онлайн магазин www.HitCeni.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и сайта, и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с тези условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин.
 
Настоящият документ съдържа условия, съгласно които сайта предоставят услуги на потребителите си посредством Интернет магазина HitCeni.bg. Всички потребители се обвързват с тези условия. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на HitCeni.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите условия.
 
Важно: С цел подобряване качеството на обслужването е възможно проведените по телефона разговори с клиенти да се записват.
 
Правила за използване на HitCeni.bg
 
Интернет сайта www.HitCeni.bg (наричан по-долу "Доставчик; Магазин"), като собственик и създател на този сайт ви дава право да разглеждате и зареждате всички материали, които са публикувани на този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Забранява се материзлите на този Сайт да се променят по какъвто и да е начин, да бъдат копирани, публично разпространявани или давани за каквато и да било обществена или търговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Употребата на публикуваните материали в други сайтове е забранена.
Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
 
Определения
 
- Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
    - Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.HitCeni.bg
    - Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на мобилни устройства, аксесоари, техника и джаджи, напр. Apple, Samsung, Huawei, Elago, Prodigee, 4smarts, Lifeproof и други.
    - Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
    - Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
    - Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
- Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
- Почивни дни - събота, неделя и законово установените почивни дни
- Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
- Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, най-често с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;
- Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци;
- Обработване - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
- Ограничаване на обработването - маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
- Профилиране - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на договорните му отношения и предпочитания;
- Псевдонимизация - обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
- Залепена лепенка за валидност/стикер - прозрачна или непрозрачна лепенка/стикер на опаковката на продукта, която е поставена от производителя и гарантира, че продукта не е отварян или използван. Лепенката се намира там, където се отваря опаковката на продукта, като някои продукти могат да имат повече от една лепенка/стикер.
- Надзорен орган във връзка с лични данни – Комисия за защита на личните данни;
- наложен платеж - за направеното плащане клиента получава от куриерската фирма разписка за наложен платеж
- наложен платеж с пощенски паричен превод - за направеното плащане клиента получава от куриерската фирма разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е признат от закона документ, който освобождава дружеството от задължението да издава касова бележка
 
Права и отговорности на страните
 
Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Сайта не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. HitCeni.bg има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в Общите условия, гаранционни условия, процедурата по Защита на личните ви данни, политиката ни за събиране на Бисквитки "Cookies", публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да са остарели като HitCeni.bg не поема отговорност да ги актуализира.
 
Информация от потребителите
 
HitCeni.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. HitCeni.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти. Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.
 
Регистрация
 
За регистрация трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефони за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Това важи и в случаите на правене на поръчка по телефона, по интернет (през нашия сайт) или по друг устен, или писмен начин.
 
За да получите правото, да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в HitCeni.bg стоки НЕ е задължително да сте регистриран потребител в нашата система.
 
Поръчка
 
Поръчките през сайта се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници.
Поръчки по телефона се приемат от 10:00ч до 17:30ч през всички дни от седмицата, без почивните дни и законово установените почивни дни.
При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.
 
Поръчката през сайта минава през следните етапи:
- избор на стоки от представените на страницата на Магазина;
- поставяне на избраните продукти в кошницата;
- попълване на формуляр с данни за фактура (при желание) и доставка, налична възможност за регистрация (регистрацията не е задължителна);
- приемане на общите условия, гаранционни условия, процедурата по Защита на личните ви данни и политиката ни за събиране на Бисквитки "Cookies"
- даване на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни;
- избор на метода на плащане;
- финален обобщаващ екран на избраните продукти и попълнени данни;
 
В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът www.HitCeni.bg, изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер (номер на поръчка). След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по телефона с цел:
 
А) потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение (т.е. с издаване на фискален бон/разписка за пощенски паричен превод)
Б) отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор
В) предложение за промяна, представяне на т.н. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента
 
В часовете от 10,30 до 17,30 ч. в делнични дни, а в събота от 10,00 до 12,00 часа, Магазинът осигурява на своите Клиенти връзка с оператор, който предоставя информация и помощ за правилното протичане на процеса по поръчването. Операторите имат право да събират лични данни на клиентите. Посоченият телефон не работи с тарифа с добавена стойност.
 
След финализиране на поръчката и получаване на автоматичен номер (номер на поръчка), Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката Клиентът също така дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина на договорно основание - за реализиране на поръчката,  или свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни, за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.
 
Във връзка с това, че в някои случаи се появява необходимост от поръчка на продукти от складовете на производителите или други партньори, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимо от срока на доставка от склада на производителя/партньора. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка.
 
Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Ето защо Ви насърчаваме за подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, което гарантира автоматично издаване на номер.
 
В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, определени за тази форма на продажба.
 
Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на разписка за пощенски паричен превод/фискален касов бон (при желание на клиента и фактура). Наличието на разписка за пощенски паричен превод/фискален касов бон е основание за разглеждане на бъдещи спорове между страните.
 
Важно: Каква е причината да не намерите фискална касова бележка в пратката?
Нашето дружество има допълнително споразумение с куриерите, които издават на нашите клиенти разписка за пощенски паричен превод на стойността на дължимия наложен платеж за пратката.
Според наредба № Н-18 (от 2006 г.) на територията на Република България, за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, всички сделки, които са между физическо/юридическо лице и дружество упражняващо електронна търговия, не се удостоверява с фискален касов бон в пратката, тъй като дружеството има допълнително споразумение с куриерите за разписка за пощенски паричен превод на стойността на дължимия наложен платеж за пратката.
Разписката за пощенски паричен превод на стойността на дължимия наложен платеж, е признат от закона документ, който освобождава дружеството от задължението да издава касова бележка.
При издаване на фактура от дружеството извършващо електронна търговия, клиента трябва да прикрепи към нея разписката за пощенски паричен превод издадена от куриера.
 
Важно: Пазете разписката за пощенския паричен превод издадена от куриера. Тя е доказателството за търговска сделка.
 
Промени в поръчките
 
Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до 2 часа след получаване на потвърждение за приемане за изпълнение на първоначалната поръчка. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата на коригираната поръчка.
 
 
Цени на стоките
 
Всички цени, публикувани в онлайн магазина, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто).
 
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка описана подробно в тази страница:
 
 
 
Важно: При поръчки направени по телефона клиента се съгласява с общите условия за ползване на уеб сайта (онлайн магазина) и условията за доставка на пратките.
 
Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.
 
Клиентът заплаща разходите за доставка.
 
HitCeni.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, HitCeni.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.
 
 
Начини на плащане
 
Плащане при доставка (пощенски превод / наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера плюс сумата за доставката.
 
По-подробно може да прочетете на тази страница:
 
 
 
Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирма Спиди и Еконт.
 
 
Времето за доставка включва:
 
Времето за подготовка на поръчката - окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката.
 
Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане.
 
Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е 2 работни дни.
 
В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 3 дена.
 
Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката, ето защо с цел установяване на приблизителен час на доставка, куриерската фирма изпраща съобщение в деня на доставката.
 
Преди разноса на стоката до адреса на Клиента, куриерската фирма изпраща текстово съобщение за предстоящото посещение. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.
 
Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. 
Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.
 
 
Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.
 
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини: 
 
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на телефон за контакт с потребителя.
 
Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на купувача.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.
 
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
 
Важно: Моля отворете вашата пратка пред куриера, за да важи застраховката, в случай, че има проблем с продуктите. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
 
 
Гаранция и рекламация на продукта
 
Сайта не е производител на предлаганите стоки, а единствено търговец.
 
Всички стоки предлагани в HitCeni.bg са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. Гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона / панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс-фрий, data-кабел и т.н. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва.
 
Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка.
Стандартната законова гаранция за физически лица е 24 месеца.
Гаранционният срок за фирми, дилъри, и др. юридически лица е 1/2 (50%) от гаранцията за Физически лица описана в съответната оферта.
 
Потребителите имат право да предявят рекламация съгласно и по реда на Закона за защита на потребителите, при което продавача отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
 
Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата/разписка за пощенски паричен превод/касовата бележка.
 
Гаранционните условия са описани тук:  http://www.HitCeni.bg/page/garancia
 
За дефектирали продукти, които са в гаранция, клиентите могат да бъдат таксувани за куриерски услуги.
 
Линк към платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 
При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента HitCeni.bg не носи отговорност за съхраняването им.
 
Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:
 
Липса на гаранционни документи, фактурата/разписка за пощенски паричен превод/касовата бележка или невалидност на тези документи. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона/аксесоара, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, механична повреда (нараняване повърхността на продукта по какъвто и да е начин), неправилно съхранение, неправилна експлоатация, заливане с течности, опити за поправка на хардуера и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални кабели и зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства.
 
 
В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).
 
 
Отказ от стоката
 
Според ЗЗП потребител може да е само физическо лице.
Потребителят (физическото лице, а не юридическото) има право да върне закупената, но неизползвана от него стока в рамките на 14 дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, Българското и Европейско законодателство.
 
За нарушена търговска цялост се счита скъсана, нарушена опаковка или отлепена/скъсана лепенка за валидност. Тоест, закупен продукт може да се върне само в същото състояние, в което е получен. Продуктът не трябва да е използван през периода, когато е бил при клиента.
 
Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната оригинална здрава и цяла, в добър търговски вид оригинална опаковка, гаранционна карта и разписка за пощенски паричен превод/фискален касов бон.
 
Внимание!
 
Моля, имайте предвид, че не можете да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно.
 
Оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени и всички прилежащи документи, упътвания и аксесоари към нея.
 
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на HitCeni.bg, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
 
 
 
Търговски марки
 
Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
 
 
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
 
Съгласно ЗЗП ние от HitCeni.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
 
1. Манол и Симеон Добреви ООД,  гр. Асеновград , Кресна 4, BG200013843,  МОЛ: Манол Добрев (собственост на тази фирма от 16.06.2019г ,закупен от ХитЦени)
 
2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. стойността на транспортните разходи за доставка можете да видите в рубриката Срокове и Доставка.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Начините за Доставка са описани подробно в Срокове и Доставка.
 
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
 
 
 
Кодове за отстъпка и тяхното ползване:
 
1. Кодовете за отстъпка не са валидни за продукти в промоция и продукти които са намалени.
 
2. Сайта си запазва правото да променя периода на валидност на всеки ваучер и код за отстъпка.
 
3. Кодовете за отстъпка и ваучерите са валидни какво следва:
 
- MarovskiUltra2013 - валиден от 01.09.2013 до 15.10.2013
 
4. Ползване на ваучер или код за отстъпка:
 
- Ваучерите могат да се ползват само онлайн през сайта. Ваучерите не важат при поръчки по телефона
 
-  добавете желания от вас продукт в кошницата си за пазаруване, като натиснете бутона "Купи"
 
- преглед на всички добавени продукти и натиснете бутона "Поръчай"
 
- попълнете всички задължителни полета обозначени с " * " (звезда)
 
- Въведете кода в поле "Код за отстъпка" при стъпка "Потвърждаване на поръчката" и натиснете бутона „Приложи”.
 
- Ако промоционалният код е валиден, отстъпката ще бъде начислена върху крайната сума
 
- При използването на промоционален код, за да получите безплатна доставка, крайната сума на продуктите (след използването на промоционалния код) трябва да достигне 100 лв.
 
- След като се съгласите с "общите условия за позлване на сайта" натиснете бутона "Поръчай"
 
5. Един път регистриран код или ваучер с име, град, улица, телефон, имейл или фирма (дори и да не са в една поръчка) не може да участва втори път  за отстъпка от код или ваучер.
 
6. При покупка на стоки над 500 лв. - получавате безплатна доставка, както и безплатен ваучер за 20 лева, валиден 12 месеца (тоест при следваща ваша поръчка, може да закупите артикули на стойност 20 лева без да ги заплащате. Заплащате единствено транспорта за артикулите на стойност 20 лева).
 
 
Заключителни разпоредби:
 
Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели.
 
Магазина си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина.
 
https://kzp.bg/  - КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 
https://www.cpdp.bg/ - КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_bg.htm?fbclid=IwAR3ukcq71hdo7bdzPNygKJley4dA_XxI3arKpurL96qda-3KbM4UGmPPhmw - Официален уебсайт на Европейския съюз
Манол и Симеон Добреви ООДМанол и Симеон Добреви ООД